Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «БАНК ФОРВАРД»

10.02.2023

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку АТ «БАНК ФОРВАРД» з ринку та пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

  • ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
  • відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;
  • створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;
  • продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Банки, попередньо кваліфіковані особи, а також  особи, які мають намір пройти попередню кваліфікацію у Національному банку України і планують взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою їх допуску до участі у відкритому конкурсі мають подати до Фонду документи, визначені умовами відкритого конкурсу.

Загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку та показники його фінансового стану наведені на веб-сайті банку в мережі Інтернет: https://www.forward-bank.com.

Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом, за останніми звітними даними складає    1 млрд 488,6 млн грн.

Порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку АТ «БАНК ФОРВАРД» та подання конкурсних пропозицій визначено умовами відкритого конкурсу.

Повідомляємо про можливість самостійного вибору учасником відкритого конкурсу майна (активів) неплатоспроможного банку, яке може бути передане приймаючому або перехідному банку відповідно до умов відкритого конкурсу.

Прийом документів здійснюється шляхом направлення:

1) в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі -КЕП) електронним повідомленням:

  • на електронну пошту Фонду: [email protected] (для фізичних та юридичних осіб (крім банків України);
  • засобами електронної пошти НБУ на адресу: NBU_0QA (для банків України);
  • засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення НБУ (для банків України);

2) у паперовій формі з одночасним поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) поштовим відправленням на адресу: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,17 або шляхом подання документів до Фонду за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17.

Контактна особа Фонду: Лур'є Григорій Аркадійович.

Телефон для потенційних інвесторів та приймаючих банків:  +380505236878.

Умови відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку АТ «БАНК ФОРВАРД»  з ринку у способи, передбачені пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»наведено за наступним посиланням:

Умови відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД»